Wilsverklaring betreffende euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Als inwoner van Oosterzele kan je daarvoor terecht bij de burgerlijke stand. Je brengt je identiteitskaart mee en een volledig ingevuld en gehandtekend aangifteformulier.

Hoe laten registeren?

De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij je overlijden. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersonen.

De ambtenaar zal de wilsverklaring registreren in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dat gebeurt met een beveiligde webtoepassing van het Portaal van de Sociale Zekerheid. Zodra je wilsverklaring is geregistreerd, ontvang je een ontvangstbewijs.

Hoelang is mijn wilsverklaring geldig?

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Ze is maar geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring. Indien je nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.

Bijkomende informatie

Op de website www.gezondheid.be vind je informatie over hoe je de wilsverklaring correct opstelt.

Hier vind je een voorbeeld om het formulier in te vullen.

Klik hier voor een informatieve folder.

Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele
email burgerlijkestand@oosterzele.be

Annelies Van Den Haute - diensthoofd

Katleen Meuleman

Mia Immegeers

Dina Van De Wiele

Christine De Ganck

Koen De Turck

260