Buitenschoolse opvang voor en na de schooluren

Het gemeentebestuur en alle Oosterzeelse lagere scholen werken nauw samen voor de kinderopvang op schooldagen voor en na de lesuren. Het gemeentebestuur voorziet het personeel, de scholen stellen geschikte ruimtes en materiaal ter beschikking.

De wederzijdse engagementen zijn vastgesteld in een algemeen reglement (zie verder) dat tot stand kwam na overleg tussen het gemeentebestuur en de scholen.

Registreer je kind online voor de opvang op schooldagen!

Gaat je kind in groot-Oosterzele naar school, registreer dan je kind online op i-Active ! Alleen dan kan je kind in de opvang op school verblijven.

Meer info:

Folder registreren i-School :  Lees aandachtig deze folder!

Locatie

De opvang gebeurt op de scholen zelf. De scholen stellen een ruimte ter beschikking.

Uitzondering: in sommige kleine afdelingen wordt geen opvang voorzien. In dat geval zorgt de school zelf voor opvang of voor vervoer naar de hoofdschool. 

Uren

Elke schooldag is er 's morgens en 's avonds opvang:

  • 's morgens vanaf 7 uur tot een kwartier voor aanvang van de lessen
  • 's avonds vanaf een kwartier na afloop van de lessen tot 18 uur

De opvang op woensdagnamiddag valt onder IBO Het Vinkemolentje, gebeurt op een centrale locatie en kent een andere regeling. 

Tarieven

Per begonnen half uur wordt een bepaald tarief aangerekend. Vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin is een korting voorzien.

  • 0,90 euro per begonnen half uur voor het eerste kind
  • 0,60 euro per begonnen half uur voor het tweede kind
  • 0,40 euro per begonnen half uur voor het derde kind (en meer)

Reglementen

Meer info kan je vinden in volgende reglementen:

 

806