Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand & ontploffingen

De wet van 30 juli 1979 verplicht de uitbater of in sommige gevallen de eigenaar van een publiek toegankelijke inrichting een objectieve aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffingen aan te gaan. De verzekeringsmaatschappij levert een attest af als bewijs van het afsluiten van de verzekering.

Een slachtoffer van een eventuele brand of ontploffing in de publiek toegankelijke inrichting hoeft de relatie tussen de geleden schade en de brand of ontploffing niet meer aan te tonen om een rechtstreekse vordering tegenover de verzekeraar van de uitbating te verkrijgen. Het onvermogen van de uitbater in geval van een ramp is hierdoor niet meer van belang.


Indien je als uitbater van een onderneming die voor een groot deel toegankelijk is voor het publiek deze verplichte verzekering niet onderschrijft, is de burgemeester rechtstreeks verantwoordelijk voor de slachtoffers bij een eventuele ramp. Om dat te voorkomen, heeft de wetgever de burgemeester de toestemming gegeven om te controleren of de inrichtingen die in de wet bedoeld zijn, de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten. Hij heeft ook de bevoegdheid om de inrichtingen die niet voldoen aan de voorgeschreven wettelijke veiligheidsmaatregelen tijdelijk te sluiten. Oosterzele maakt momenteel de inventaris op van de ondernemingen die onder deze wetgeving vallen.

Wat moet je doen als je onder deze regeling valt?
Via deze link vind je een beschrijving van de ondernemingen die onderhevig zijn aan deze verplichting. Als dat het geval is, doe je het volgende:

  • Vraag je verzekeringsmaatschappij om het attest aangetekend aan het gemeentebestuur te bezorgen (Gemeente Oosterzele – t.a.v. de burgemeester – Dorp 1, 9860 Oosterzele).
  • Dit attest is eenmalig en moet niet steeds vernieuwd worden bij stilzwijgende verlenging van de verzekering. Bij elke wijziging, opzegging, schorsing, nietigverklaring of stopzetting moet je dat schriftelijk melden aan de burgemeester.
  • Werd dergelijk attest al aan de burgemeester bezorgd, dan hoef je niets meer te doen.
  • Val je niet onder een van de bedoelde categorieën, vul dan ‘de verklaring op eer’ in en bezorg ze aan de burgemeester
626