Verklaring van een wettelijke samenwoning

Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats. Een wettelijke samenwoning heeft gevolgen voor de belastingaangifte, verblijfsrecht, erfrecht, verwerven en beheren van gezamenlijke goederen, schuld, ...

De wettelijke samenwoning mag niet verward worden met feitelijk samenwonen, domiciliëring op hetzelfde adres of een samenlevingscontract.

Meer informatie vindt u hier.

Beide personen komen samen naar de dienst bevolking om de verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen. Met het onderstaande formulier kan je als eerste stap digitaal de gegevens registreren zodat de documenten klaar gemaakt worden voor uw bezoek.

De verklaringen van wettelijke samenwoning worden opgenomen in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De betrokkenen krijgen bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Om de toestand van wettelijk samenwonen te kunnen bewijzen, moet een uittreksel uit het bevolkingsregister op naam (geen "samenstelling gezin") aangevraagd worden bij de dienst bevolking.

Digitaal loket:

272