Verklaring van afstand van het lichaam aan de wetenschap

Wanneer iemand zijn of haar lichaam aan de wetenschap wenst na te laten, wendt hij/zij zich rechtstreeks tot de universiteit van zijn/haar keuze. De persoon zal duidelijk zijn wens uitdrukken door middel van een eigenhandig schrijven, gedateerd en ondertekend. Hij zal een kopie van dit document behouden en het origineel naar de gekozen universiteit doorsturen.  

Het ontvangstbewijs van de universiteit voegt hij/zij bij de identiteitskaart zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen. Bij het overlijden zullen de verwanten de wens van de overledene aan de dienst burgerlijke stand van de gemeente mededelen en een kopie bezorgen van dat document. De teraardebestelling heeft plaats wanneer alle studies zijn uitgevoerd.

Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele
email burgerlijkestand@oosterzele.be

Annelies Van Den Haute - diensthoofd

Katleen Meuleman

Mia Immegeers

Dina Van De Wiele

Christine De Ganck

Koen De Turck

257