Uittreksel uit het strafregister

De aanvraag van een uittreksel uit het strafregister moet persoonlijk gebeuren. Het wordt alleen aan de betrokkene zelf afgeleverd, niet aan een derde. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee modellen.

Model 1
voor de uitoefening van een activiteit die niet onder opvoeding, psycho-medisch- begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Model 2
voor de uitoefening van een activiteit die wel onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Je kunt hieronder een uittreksel uit het strafregister digitaal aanvragen en zo een trip naar het gemeentehuis sparen. Je kunt het persoonlijk afhalen op het gemeentehuis wanneer je daarvoor een e-mail of een telefoonoproep hebt ontvangen.

 

Digitaal loket:

Contactgegevens

256