Een burger van buiten de EU uitnodigen voor een kort verblijf

Als je een buitenlander wil uitnodigen voor een kort verblijf in ons land en de vreemdeling beschikt zelf niet over voldoende bestaansmiddelen dan kan je dat via dienst Burgerzaken regelen.

Wie kan de verbintenis aangaan?

Een natuurlijke persoon (= de garant), die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die voor onbepaalde duur in België mag verblijven.

Waar moet ik daarvoor terecht?

Wie zich garant wil stellen voor een buitenlander gaat langs bij dienst Burgerlijke Stand.

Bijkomende inlichtingen

Informatiebrochure voor de garant

Contactgegevens

284