Stedenbouwkundige vergunning


Als algemene regel geldt dat je voor de bouw van een constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Niet alleen heb je een vergunning nodig om te bouwen, maar ook om een grond te gebruiken om er een of meer vaste inrichtingen te plaatsen, te slopen, te heropbouwen, te verbouwen (zowel binnen- als buitenwerken aan een gebouw).

Onder bouwen wordt verstaan de oprichting van een gebouw of constructie of het plaatsen van een inrichting die omwille van de stabiliteit steun neemt in, aan of op de grond en bestemd is om ter plaatse te blijven staan.
Verder is er een vergunning nodig voor het plaatsen van een reclamebord, een houten afsluiting of als je verhardingen wilt plaatsen. Enkel instandhoudingswerken of onderhoudswerken ontsnappen aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht.

Contactgegevens

dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Dirk De Ganck - diensthoofd
email omgeving@oosterzele.be

Sabrina Hutse

Sara Meersman

120