Stedenbouwkundig attest

Voordat je een bouwgrond of een eigendom aankoopt, kan je je best vooraf zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden van dit perceel

  • Komt het perceel in aanmerking voor bebouwing, zo ja onder welke voorwaarden?
  • Mag een bebost perceel ontbost worden voor landbouw of andere doeleinden? 
  • Wordt een eigendom getroffen door een rooilijn- of onteigeningsplan?
  • ...
 
Een officiële manier om deze informatie te bekomen, is de aanvraag van een stedenbouwkundig attest. Zo’n attest is twee jaar geldig. Ook om de juiste bestemming van een perceel grond te kennen of om een voorontwerp van een bouwplan goed te keuren, kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen op de dienst ruimtelijke ordening.

 

Opgelet! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning en de erop vermelde informatie i.v.m. bestemming en de opgelegde voorwaarden is slechts beperkte tijd geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Contactgegevens

dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Dirk De Ganck - diensthoofd
email omgeving@oosterzele.be

Sabrina Hutse

Sara Meersman

121