Sociale tarieven

Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin in opvang Het Vinkemolentje

Als er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aan opvang Het Vinkemolentje deelnemen, wordt er voor die momenten waarop meer dan 1 kind van hetzelfde gezin aanwezig is, een korting gegeven van 25% op de totaalfactuur van dit gezin.


Meerdere kinderen uit hetzelfde gezin in de speelpleinwerking 

Gemeente Oosterzele voorziet een vermindering van 80% van de deelnameprijs vanaf het derde kind en de volgende kinderen bij gelijktijdige aanwezigheid tijdens middagtoezicht en/of speelpleinwerking. Het kind moet gedomicilieerd zijn of verblijven in Oosterzele onder één van volgende voorwaarden:

 • het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister
 • er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het kind is in Oosterzele gedomicilieerd
 • het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis bijzondere jeugdzorg gevestigd in Oosterzele
 • het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele


Voorwaarden voor sociaal tarief voor opvang op schooldagen, Vinkemolentje en vrijetijdsinitiatieven

Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief voor alle initiatieven. Het sociaal tarief geeft een vermindering van de deelnameprijs van 80%.

Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief wordt onder volgende voorwaarden toegekend:

1.       Inwoner zijn van Oosterzele:

Het kind is gedomicilieerd of verblijft in Oosterzele onder één van volgende voorwaarden:

 • het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister
 • er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het kind is in Oosterzele gedomicilieerd
 • het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis bijzondere jeugdzorg gevestigd in Oosterzele
 • het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele

EN

2.       Voldoen aan een van volgende voorwaarden:

 • de ouders worden begeleid voor budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldbemiddeling
 • de ouders krijgen financiële steun en/of leefloon gedurende minimum de volledige en ononderbroken periode van 3 maand
 • één van de ouders krijgt een invaliditeitsuitkering

Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Het sociaal onderzoek (inkomsten- en uitgavenonderzoek) van de maatschappelijk werker geeft aan of iemand recht heeft op een sociaal tarief. Dit gebeurt discreet en met respect voor de privacy.

Het sociaal tarief is niet van toepassing op de administratieve kosten.

Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor 1 jaar.

Contactgegevens

dienst Sport & Jeugd
Sportstraat 5
9860 Oosterzele
tel. 09 363 48 92

Mireille Helderweirdt - jeugdconsulent
email mireille.helderweirdt@oosterzele.be

Nancy Eliano - jeugdconsulent - diensthoofd BKO
email nancy.eliano@oosterzele.be

Dries Van Daele - jeugdconsulent
email dries.vandaele@oosterzele.be

Lieselot De Wulf - sportpromotor
email lieselot.dewulf@oosterzele.be

306