Seniorenraad

De Seniorenraad vertegenwoordigt via de seniorenverenigingen de Oosterzeelse senioren. De seniorenraad licht het gemeentebestuur in over bepaalde noden en behoeften die onder de senioren leven. Daarnaast organiseert de Seniorenraad zelf enkele regelmatige of éénmalige activiteiten. Zowel vorming, dienstverlening als ontspanning komen hierbij aan bod.

Volgend feest van en voor senioren Oosterzele : maandag 26 november 2018.

Samenstelling van de Seniorenraad :

  • voorzitter: Paul Cottenie
  • ondervoorzitter: Christianne Gabriël
  • penningmeester: Achiel De Moerloose
  • schepen van senioren: Marleen Verdonck  
  • ambtenaar: Els Gasthuys
  • de leden : zie onderstaande tabel
   effectieve leden  effectieve leden                             plaatsvervangende leden
OKRA Oosterzele  Jenny Meersschaut  Nelly De Schamphelaere              Raoul Van De Kerckhove
OKRA Balegem  Achiel De Moerloose  Christianna De Smaele 
OKRA Scheldewindeke   Daniël Kielemoes  Herman De Boose                         Marcel Brackenier
OKRA Moortsele  Rudy Bracke  Freddy Van Bever                          Lut Degeyter
OKRA Landskouter   André Roegiers  Lucien Lievens                               Juliette Meuleman
OKRA Gijzenzele   Lieve De Prest  Julien Kielemoes
NEOS Oosterzele   Christiane Cansse  Karine De Smaele                          Nicole De Sutter
onafhankelijke leden  Paul Cottenie  Jos Storms                                     Christianne Gabriël
onafhankelijke leden  Guido Vervust  Rita Magherman
Voorzitter  Paul Cottenie  
politiek afgevaardigden  Erna Tondeleir (Open Vld plus)  Christianne Schreyen(CD&V/N-VA)
 

 Lieve Seynnaeve (GROEN)

 

Projecten

     Feest van en voor senioren van Oosterzele, steeds in de maand november nl 25/11/2019.

     Beperkte rapportering over de staat van de wegenis in Oosterzele eind 2016 : 

                                            rapport.pdf

   

Verslagen

2017 :

2018 :

456