Rijksregisternummer

Iedere persoon bezit een uniek identificatienummer. Dat nummer noemt men het identificatienummer van het rijksregister van de natuurlijke personen of ook wel het nationaal nummer.

Het wordt toegekend van zodra de diensten van het rijksregister de basisgegevens van iemand hebben ingevoerd. Je vindt het op je (elektronische) identiteitskaart of je kunt het persoonlijk komen vragen aan het loket van de dienst Bevolking.

Het identificatienummer bevat 11 cijfers. Een eerste groep van zes cijfers wordt gevormd door de geboortedatum in de volgorde jaar, maand en dag. Een tweede groep van drie cijfers dient als herkenning van de personen die op dezelfde dag geboren zijn. Dat nummer is paar voor een vrouw en onpaar voor een man. De derde groep van twee cijfers is een controlegetal op basis van de negen voorgaande cijfers.Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele
email burgerlijkestand@oosterzele.be

Annelies Van Den Haute - diensthoofd

Katleen Meuleman

Mia Immegeers

Dina Van De Wiele

Christine De Ganck

Koen De Turck

253