Rijbewijs

Een rijbewijs kan je behalen vanaf 18 jaar. Je kan het afhalen binnen de drie jaar na het slagen voor het praktijkexamen. Je komt persoonlijk naar de dienst Bevolking en brengt naast een ingevulde ‘Aanvraag om een rijbewijs’ de volgende stukken mee:

  1. jouw identiteitskaart
  2. voorlopig rijbewijs model 18 of model 36
  3. 25 euro

Verder eventueel een medisch attest, een militair rijbewijs of een buitenlands rijbewijs.

Wanneer uw identiteitskaart recent vernieuwd werd is er geen nieuwe pasfoto nodig. Die wordt dan overgenomen van de identiteitskaart

Een rijbewijs heeft voortaan de vorm en het formaat van een bankkaart en heeft een administratieve geldigheid van 10 jaar. Wie reeds in het bezit is van een rijbewijs in bankkaartmodel, heeft zelf de plicht om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en te hernieuwen. Bij het naderen van de vervaldatum, wordt geen automatische oproeping gedaan zoals bij een identiteitskaart. 

Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Neem dan contact op met de dienst bevolking.

Bijkomende inlichtingen

Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele
email burgerlijkestand@oosterzele.be

Annelies Van Den Haute - diensthoofd

Katleen Meuleman

Mia Immegeers

Dina Van De Wiele

Christine De Ganck

Koen De Turck

248