Retributies en belastingen

Wat is het verschil tussen een belasting en een retributie?

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van de overheid tegenover staat. De belastingen hebben tot doel de openbare dienstverlening te financieren. Daarnaast kunnen sommige belastingen ook een bijkomend doel hebben, bijvoorbeeld om te voorkomen dat gebouwen blijven leegstaan.

 

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de Gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

De gemeenteraad stelt zowel de belastingen als de retributies vast.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij dienst Financiën. Opgelet: Deze dienst kan enkel je vragen over de gemeentelijke belastingen beantwoorden. Voor alle andere vragen: Federale Overheidsdienst Financiën - tel. 0257 257 57

Contactgegevens

dienst Financiën
Postadres: Dorp 1, Oosterzele Bezoekadres: Gootje 2, Balegem
9860 Balegem
email financien@oosterzele.be

Joeri De Maré - financieel directeur
email financien@oosterzele.be

Dirk Niemegeers - diensthoofd
tel. 09 363 99 15
email financien@oosterzele.be

Specifiek voor gemeentebelastingen
email gemeentebelasting@oosterzele.be

Catharine Verstuyft
tel. 09 363 99 43
email financien@oosterzele.be

Yves De Sloover
tel. 09 363 99 44
email financien@oosterzele.be

605