Reistoelatingen voor minderjarige kinderen

Met een reistoelating voor minderjarigen of een 'ouderlijke machtiging' geef je als ouder toelating aan je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie.

Wat moeten we weten om een reistoelating op te maken?

  •  het land van bestemming
  • de naam van de organisatie of de personen waarmee gereisd wordt
  • de periode van de reis

De aanvragende ouder(s) moet(en) het document zelf komen tekenen bij afhaling in de dienst Bevolking van het gemeentehuis.

De reistoelating voor minderjarigen is gratis.

283