Reispas

Wat is het?

Het paspoort of reispas is een reisdocument dat officieel en wereldwijd erkend en gebruikt wordt. Het heeft de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen aflevert. Het paspoort mag niet worden verward met de identiteitskaart. Daarmee kan je wel reizen naar alle landen van de Europese Unie en naar enkele landen daarbuiten. Maar het paspoort laat toe om naar alle landen ter wereld te reizen, desnoods na het bekomen van de vereiste visa. Een Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar.

Wie kan een reispas aanvragen?

Elke Belg kan vanaf zijn geboorte een Belgisch paspoort krijgen. Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf zes jaar) en door een van de ouders. Indien de ouders gescheiden zijn, moet de aanvraag van het minderjarig kind ook ondertekend worden door de andere ouder. Het kind moet zelf ook aanwezig zijn bij de aanvraag.

Waar moet ik mijn pas aanvragen?

Als je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters en je hebt de Belgische nationaliteit, dan kan je een paspoort aanvragen bij de dienst Bevolking. Woon je in het buitenland, dan kan je terecht bij de Belgische diplomatieke en consulaire posten.

Wat moet ik meenemen?

Je identiteitskaart en een gekleurde recente pasfoto met witte achtergrond en vooraanzicht. De afmetingen van het gezicht zijn tussen de 2,5 en hoogstens 3,5 cm. De pasfoto voldoet aan de ICAO-normen.

Aangezien Belgen in principe slechts in het bezit kunnen zijn van één geldig paspoort, moet de aanvrager zijn vorige paspoort voorleggen of een attest van verlies of diefstal.

Hoeveel kost een paspoort?

De kostprijs hangt af van de leeftijd van de aanvrager en ook van de aanvraagprocedure.

Voor wie

Kostprijs gewone procedure (max. 1 ½ week; tijdens feestdagen tien werkdagen)

Kostprijs spoedprocedure (twee tot drie werkdagen)

meerderjarige

85 euro

270 euro

minderjarige tussen 12 en 18 jaar

45 euro

225 euro

minderjarige jonger dan 12 jaar

35 euro

210 euroRegistreer uw reis.

In elk land kunnen zich crisissen voordoen. Registreer uw reis via Travellers Online zodat de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken u beter kan informeren en ondersteunen indien nodig. Uw contactgegevens blijven altijd vertrouwelijk.

Bekijk hier de affiche.

Hoe uw paspoort gebruiken aan een e-gate?

Een e-gate is een geautomatiseerde grenspost in bijvoorbeeld een luchthaven. Het toestel controleert uw paspoort en gaat na of het wel degelijk van u is door uw foto te nemen. Alleen de bladzijde met uw foto en uw persoonsgegevens moet het toestel in.

Bekijk hier de folder.


Meer weten over visa en andere reisdocumenten in het buitenland?

www.diplomatie.be

Contactgegevens

281