Raad voor Cultuurbeleid

De gemeentelijke raad voor cultuur is het overkoepelend orgaan voor de Oosterzeelse socio-culturele verenigingen en adviseert het gemeentebestuur over het cultuurbeleid. Ook individueel geïnteresseerden kunnen deel uitmaken van de raad.

  • voorzitter: Frieda Van den Berge
  • secretaris: David De Landsheere


Samenstelling Naam
KMV Voor God en Vlaanderland Pieterjan Keymeulen
Harmonie Con Animo Stijn Vandenberghe
Heemkring VZW Dirk Van Hijfte
V.E.L.T. Lucas Sleeuwaert
VZW Natuurpunt Jean-Luc Eggermont
Culturele kring Land van Rhode VZW Elke De Smet
Kunstencentrum Berg 30 VZW Leen Persijn
Davidsfonds Groot-Oosterzele Geert Delaruelle
Zangkoor De Gonde Lut De Geyter
Gemeentelijke Sportraad Willy Godichiabois
P.O.B. Filiep Van Grembergen
V.V.V. Chris Vandenbulcke
HG Land van Rode Danny De Lobelle
schepen van cultuur Marleen Verdonck
gecoöpteerd lid Jos Storms
Neos Marc Walraed
KVLV Scheldewindeke Alix De Cock
KVLV Balegem Mieke Sepelie
KVLV Gijzenzele Agnes Leus
KVLV Scheldewindeke Frieda Van den Berge
Markant vzw Marianne Bombeke
Artua Wim Carrette
vzw Let It Happen Dennis Aspeele
KWB Luc Caron
Femma  Oosterzele Irène De Leener
Landelijke Gilde Oosterzele Danny Meersman
Landelijke Gilde Balegem Lucien Lenssens
Landelijke Gilde Scheldewindeke Antoine De Witte
Gezinsbond Oosterzele Bart Van Oost
Gezinsbond Balegem Agnes Baele
Gezinsbond Scheldewindeke Luc Verthez
Gezinsbond Gijzenzele Kenneth Toch
Genootschap van de Gijzelse Kerkuilen

Dirk De Ganck

De Strateeg Eline Van Bever
vzw Live on stage Tom Vermassen
Theatergroep NU! Kevin De Wael
Toneelgroep De Platte Beurzen Davy Clauwaert 
vzw Vuenteca Daniël Van Heegde 


Verslagen :

454