Raad van beheer bibliotheek

De raad van beheer heeft als opdracht de inrichtende overheid bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum en van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Het beheersorgaan wordt samengesteld enerzijds uit de helft afgevaardigden van de inrichtende overheid en anderzijds uit de helft vertegenwoordigers van de gebruikers en van de filosofische en ideologische strekkingen.

511