Openbare ruimte

IJzelbestrijding

De gemeente strooit de gemeentewegen en het gewest staat in voor de gewestwegen.

Hieronder vindt u de stratenlijsten:

strooiroute tractor.pdf

primaire strooiroute vrachtwagen.pdf

Contactgegevens

departement Grondgebiedszaken - dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
website http://www.oosterzele.be
71