Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning.
834