Nuttige adressen

  • De provinciale afdeling van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Ruimtelijke ordening, huisvesting en monumenten: Gebroeders Van Eyckstraat 2-4-6 in Gent, en telefonisch bereikbaar op het nummer 09 265 45 11.
    Hier kan je stedenbouwkundige en inlichtingen over betreffende beschermde monumenten en landschappen verkrijgen.

  • Hoofdbestuur van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen:Koning Albert II-laan 20 bus 7, Brussel.
125