Milieu, natuur en duurzaamheid

Welkom bij de dienst milieu- en duurzaamheidsbeleid!

Op dit deel van de website kan je terecht indien je informatie wenst over:

  • het afvalbeleid van de gemeente (inzameling, recyclagepark, sortering, composteren, hergebruik, ...)
  • vergunningen en openbare onderzoeken
  • premies en voordelen (energiepremies, groepsaankopen, bouw- en renovatiepremies,..)
  • natuur en bos
  • water en afvalwater
  • dieren en landbouw
  • ontwikkelingssamenwerking en fairtrade

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

69