Lokaal Overleg Kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) buigt zich over de lokale kinderopvangsituatie, denkt acties uit om kinderopvang actueel te houden in Oosterzele en adviseert het gemeentebestuur omtrent lokaal kinderopvangbeleid.De raad komt minstens twee keer per jaar samen. Er worden regelmatig werkgroepen samengesteld om concrete acties uit te werken.

Het LOK bestaat uit :

 • geïnteresseerde vertegenwoordigers van de verschillende opvanginitiatieven in Oosterzele
 • de oosterzeelse schooldirecties
 • de vertegenwoordigers van de verschillende ouderraden, verbonden aan de Oosterzeelse scholen
 • Kind en Gezin
 • vertegenwoordigers van het gemeentebestuur
 • geïnteresseerde gebruikers van opvang (d.w.z. ouders van kinderen)
 • voorzitter: Berdhy Ysebaert
 • behandelend ambtenaar: Nancy Eliano, e-mail: jeugddienst@oosterzele.be   .


  Verslagen

 • 452