Land- en tuinbouwraad

De gemeentelijke land- en tuinbouwraad is een adviserend orgaan, dat als officieel erkende woordvoerder van de land- en tuinbouwbelangen, beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de land- en tuinbouw aanbelangen. De raad bezit de bevoegdheid, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege, advies te verstrekken over de sociale, economische, hygiënische, culturele en juridische aspecten van problemen op plaatselijk vlak, die de land- en tuinbouwgemeenschap of bepaalde categorieën ervan direct of indirect aanbelangen. De raad spreekt zich uit over de wijze waarop alle initiatieven op dit gebied genomen, aangemoedigd, uitgewerkt en uitgebreid kunnen worden. Ze beslist zelfstandig over de wijze waarop ze haar voorstellen of initiatieven bekend maakt.

Samenstelling

 Naam Vereniging 
 Baele Filip Onderlinge Bedrijfshulp (ondervoorzitter) 
 Schamp Carine

Politiek : Open VLD plus

 Verstuyft Steven Politiek : Groen
 De Mûelenaere  Etienne Gecoöpteerd (voorzitter) 
 De Turck Antoine Landbouw
 De Turck Els Schepen voor Land- en Tuinbouw
 De Witte Antoine Landelijke Gilde Scheldewindeke 
  Landelijke Gilde Balegem 
 Kerckhof Dominique Plattelandstoerisme 
 Leus Marc Tuinbouw
 Meerpoel Ronny secretaris 
 Meersman Danny Landelijke Gilde Oosterzele
 Notebaert Dirk Bedrijfsgilde Oosterzele
 De Wilde Elsy Politiek CD&V/NVA
 Van De Vijver Wouter LRV 
 Vijverman Sabine AGRA (schatbewaarder) 
 Limpens Mario Vereniging voor Varkenshouders (VEVA) 
 Vermeulen Filip Landbouw     
 De Winter Rony Tuinbouw 

451