Klimaatactieplan voor Oosterzele!

Met het ondertekenen van het Europese burgemeestersconvenant engageerde Gemeente Oosterzele zich om de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 te reduceren met 40%.

Een ander engagement is het uitwerken van een adaptatieplan om zich te wapenen tegen de effecten van de klimaatverandering. Voor het halen van deze doelstelling is het opstellen van een duurzaam energie- en klimaatactieplan een vereiste. Onder begeleiding van de Provincie Oost-Vlaanderen en twee studiebureaus (ZES en Sumaqua) werd tijdens 2020 een volledig traject afgelegd met als resultaat een klimaatactieplan op maat van de gemeente.

In de zitting van 29 april 2021 heeft de gemeenteraad het klimaatactieplan en de bijhorende tabellen met acties vastgesteld. Nu kunnen we verder werk maken van de daarin vastgestelde acties en maatregelen.

Wil je graag weten wat deze acties zijn? Neem gerust een kijkje in het Klimaatplan-oosterzele.pdf.
Korte Keten

De gemeente Oosterzele wil het klimaatverhaal ondersteunen aan de hand van algemene maatregelen die het draagvlak moeten verhogen. Eén van die maartregelen is werken rond consuminderen, met name het duurzaam omgaan met aankopen, materialen, voedsel, afval en alle andere. Oosterzele wil inzetten op bewustmaking, informatieverlening en participatie door korte keten te promoten.

Korte keten is een toekomstgericht bedrijfsmodel binnen land- en tuinbouw. Als land- of tuinbouwer vermarkt je dan (een deel van) de producten zelf. De producten worden rechtstreeks te koop aangeboden aan consumenten, winkels, horecazaken, rusthuis of anderen. Korte keten staat voor een faire prijs, is lokaal ondernemen en biedt kansen aan nieuwe landbouwers. Om lokale korte keten producenten te promoten wordt jaarlijks een korte keten wedstrijd georganiseerd.

Lees hier het wedstrijdreglement en win een mooie prijs Wil je weten welke lokale korte keten producenten Oosterzele rijk is? Neem dan een kijkje op de website Lekker Oosterzeels.

868