Klachtenbehandeling


Klachten?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger klaagt over een door de Gemeente Oosterzele al dan niet verrichte handeling of prestatie 

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • Het foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • Het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling
  • Het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze 
  • Het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Wanneer je een klacht formuleert, komt die terecht bij de klachtencoördinator. In principe ontvang je binnen de zeven werkdagen een voorlopig en binnen de 45 dagen een definitief antwoord. Als het niet mogelijk is om het onderzoek binnen die periode af te ronden, word je daarvan op de hoogte gebracht.

 

Documenten

 

Privacyclausule
Uw persoonsgegevens worden bijgehouden in onze databank. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het behandelen van uw dossier waarvoor u deze aanvraag doet. Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen, geeft u Gemeente Oosterzele uitdrukkelijk uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Hiervoor richt u een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar Gemeente Oosterzele t.a.v. dienst Communicatie – Dorp 1 in 9860 Oosterzele of naar info@oosterzele.be.


Contactgegevens

Meldpunt vragen, meldingen & klachten
Dorp 1
9860 Oosterzele
email info@oosterzele.be

Bianca De Mulder - communicatieambtenaar
tel. 09 362 50 09

224