Inschrijven vakanties 2023

Inschrijven voor grabbelpas, sportkampen en BKO Het Vinkemolentje

Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde online platform voor registratie en inschrijving: i-Active.

Je registreert je kind als volgt:

 1. Ga naar https://oosterzele.i-active.be/, via Google Chrome of Internet Explorer.TIP: typ de URL bovenaan in de balk van je browser. Als je googelt op de term i-Active, riskeer je de juiste pagina niet te vinden (je kan bijvoorbeeld bij een andere stad of gemeente uitkomen).
 2. Houd rijksregisternummer van jezelf, je partner en jouw kinderen bij de hand.
 3. Je ontvangt automatisch per e-mail een login en paswoord. Hiermee kan je later je gegevens aanpassen en inschrijven voor vakantie-activiteiten.

We raden gescheiden ouders aan om één account voor hun kind aan te maken en onderling de financiën te regelen. Als de factuur uitzonderlijk toch gesplitst moet worden, neem je contact op met dienst Sport en Jeugd.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor grabbelpas, sportkampen en middagtoezicht in de sporthal?

 1. Je schrijft je kind in voor elke gewenste activiteit via https://oosterzele.i-active.be/. Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment.
 2. Je betaalt online onmiddellijk voor de ingeschreven activiteiten.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor Het Vinkemolentje?

Een kind kan na de online registratie nog niet deelnemen aan de opvangmomenten van Het Vinkemolentje (woensdagnamiddagen en vakantiedagen). Eerst moeten de ouders verplicht de schriftelijke overeenkomst ondertekenen bij dienst Sport en Jeugd. Dit kan op vaste infomomenten voor ouders:

 1. Schrijf je online in op https://oosterzele.i-active.be/ voor een infomoment bij dienst Sport en Jeugd. Dit kan ten laatste de dag voordien tot 23.59 uur. Hier krijg je meer uitleg bij de werking van Het Vinkemolentje, onderteken je de schriftelijke overeenkomst en neem je kennis van het huishoudelijk reglement. Ook is er ruimte voor vragen.
 2. Vanaf dan kan je je kind inschrijven per dag(deel) via https://oosterzele.i-active.be/. Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment.
 3. De betaling gebeurt achteraf op factuur.


Problemen?

Hulp nodig bij het inschrijven? Op www.oosterzele.be vind je een handleiding voor registreren en inschrijven.

Lukt het met de handleiding ook niet of heb je geen toegang tot internet? Neem dan contact op met de dienst Sport en Jeugd.

TIP: in de bib staan er computers ter beschikking voor online registreren en inschrijven.Inschrijfmomenten

Vanaf wanneer?


Aandachtspunten:

 • Plan tijdig en schrijf zo snel mogelijk in. Activiteiten en opvang kunnen volzet geraken.
 • Voor het Vinkemolentje wordt vier weken voor de start van een vakantie het aantal personeelsleden bepaald op basis van het aantal ingeschreven kinderen. Het maximale aantal toegelaten kinderen wordt dan naar beneden aangepast. Daarna staan we geen vermeerdering van plaatsen meer toe. Het verlof van het personeel wordt gerespecteerd. 


Tot wanneer?

Voor sportkampen en spelpleinwerking kan je inschrijven tot de week voor de start van de activiteit, zolang er nog plaats is. Voor grabbelpas kan je inschrijven tot 14 dagen voor de start van de activiteit, zolang er nog plaats is. Voor het Vinkemolentje kan je voor een opvangdag inschrijven tot 23.59 uur de dag ervoor, zolang er nog plaats is.Reglementen en meer info

Alle reglementen kan je vinden op www.oosterzele.be. Wij raden aan om alle voor jou relevante reglementen door te nemen.

Heb je geen toegang tot internet, kan je de reglementen ook steeds opvragen bij de dienst Sport en Jeugd.


Annuleringsregeling

Tot vier weken voor de start van de vakantie kan je online kosteloos annuleren voor elk initiatief.


Bijzonderheden Vinkemolentje

Tussen vier en twee weken voor de start van de vakantie kan je online annuleren tegen een annuleringskost van 50% van de normale kost van de geannuleerde dagen. 


Ziekte

Wanneer een kind ziek is tijdens de vakantie, krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald voor de dagen dat het kind niet aanwezig was. Je bezorgt binnen de 5 werkdagen een doktersattest aan de dienst Sport en Jeugd.

Sociaal tarief

Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief voor alle initiatieven. Het sociaal tarief geeft een vermindering van de deelnameprijs van 80%.


§2.1      Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief wordt onder volgende voorwaarden toegekend:


1.       Inwoner zijn van Oosterzele:

Het kind is gedomicilieerd of verblijft in Oosterzele onder één van volgende voorwaarden:

 • het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister
 • er bestaat een regeling van co-ouderschap en minstens één van de ouders van het kind is in Oosterzele gedomicilieerd
 • het kind verblijft in een erkende residentiële voorziening of begeleidingstehuis bijzondere jeugdzorg gevestigd in Oosterzele
 • het kind verblijft in een pleeggezin in Oosterzele

EN

2.       Voldoen aan een van volgende voorwaarden:

 • de ouders worden begeleid voor budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldbemiddeling
 • de ouders krijgen financiële steun en/of leefloon gedurende minimum de volledige en ononderbroken periode van 3 maanden
 • één van de ouders krijgt een invaliditeitsuitkering


§2.2      Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. Het sociaal onderzoek (inkomsten- en uitgavenonderzoek) van de maatschappelijk werker geeft aan of iemand recht heeft op een sociaal tarief. Dit gebeurt discreet en met respect voor de privacy.


§2.3      Het sociaal tarief is niet van toepassing op de administratieve kosten.


§2.4      Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor 1 jaar.


Verzekering

De deelnemer is automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen bij alle activiteiten. Materiële schade kan niet vergoed worden (bv. speelgoed kwijt of kapot)

 

Communicatie

Wil je iets vragen of melden in verband met i-Active of onze activiteiten, gebruik dan het communicatiekanaal van i-Active. Zo kan dienst Sport en Jeugd de communicatie met de ouders opvolgen.Voordelen van i-Active voor jou als ouder

 • Je kan zelf je gegevens beheren
 • Je kan online inschrijven en annuleren voor sportkampen, speelplein, Vinkemolentje en grabbelpas en je hoeft niet meer speciaal langs te gaan bij dienst Sport en Jeugd
 • Je kan online je formulieren voor het ziekenfonds en fiscale attesten opvragen en hoeft hiervoor niet meer langs te gaan bij dienst Sport en Jeugd
 • Je hebt online te allen tijde zicht op je facturen en de deelnames van je kinderen aan opvang en activiteiten
 • Je kan via i-Active communiceren met de dienst Sport en Jeugd en documenten opladen


879