Info voor opvanggezinnen

 1. Infobronnen
 2. Check van de woning en het strafregister
 3. Aankomst
 4. Administratieve stappen bij de gemeente
 5. Online infosessies voor Oekraïners in Vlaanderen
 6. Afspraken
 7. Vrijwilligers en buddy's
 8. Psychologische hulp
 9. Communicatiemateriaal
 10. Enquête voor Oekraïners
 11. Contactpunten

1. Infobronnen

Er zijn twee belangrijke sites waar opvanggezinnen en vluchtelingen info kunnen vinden:

 1. vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine
 2. info-ukraine.be

Een aantal thema’s in de kijker:

2. Check van de woning en het strafregister

Vluchtelingen zijn mensen die zeer kwetsbaar zijn. We moeten er alles aan doen om zorgzaam met hen om te gaan en hen een veilige opvangplaats aanbieden.

De gemeente zorgt daar mee voor door:

 • woonstcontroles uit te voeren bij de mogelijke opvanggezinnen
 • een uittreksel uit het strafregister (model 595) te checken van alle meerderjarige personen in het opvanggezin

Als je je hebt opgegeven als opvanggezin, zal een medewerker van de gemeente je contacteren en een afspraak maken voor een woonstcontrole. Op basis daarvan verzamelen we belangrijke gegevens over het opvanggezin en de woonplaats. Dat is nodig om vluchtelingen gericht te kunnen doorsturen en een goede match te zoeken.

De woonstcontrole gebeurt door middel van verschillende checklists.

Als je je opgeeft als opvanggezin, krijg je ook een formulier om toestemming te geven om je strafregister te checken (verplicht volgens een ministeriële omzend brief).


3. Aankomst

Het is mogelijk dat Fedasil vluchtelingen rechtstreeks doorstuurt naar de opvanggezinnen of dat doet via de coördinator in onze gemeente.
Als ze van Brussel komen, zullen die mensen wellicht met het openbaar vervoer naar Oosterzele komen. Je zal info krijgen over waar en om welk uur ze zullen arriveren.
Het is dan de bedoeling dat je de vluchtelingen zelf gaat afhalen en verwelkomt in de woning waar ze kunnen verblijven.

Zorg ervoor dat je bereikbaar bent op het telefoonnummer dat je opgaf.

Kreeg je de gegevens van vluchtelingen via Fedasil?
Laat ons dan weten dat je vluchtelingen opvangt: info@oosterzele.be.

4. Administratieve stappen bij de gemeente

Een vluchteling moet een aantal administratieve stappen zetten bij aankomst in België en in de gemeente waar hij wordt opgevangen.

Het is zeer waarschijnlijk dat vluchtelingen in Oosterzele zullen terechtkomen via Fedasil.
Dat betekent dat ze al naar Paleis 8 op de Heizel zijn geweest om zich te laten registeren en een attest van tijdelijke bescherming hebben gekregen.

Wat daarna moet gebeuren:

 1. Afspraak maken bij het Vreemdelingenloket van de gemeente: tel. 09 363 99 26 – burgerlijkestand@oosterzele.be

Mee te brengen naar de afspraak:

  • biometrisch paspoort (dus met elektronische chip), of als dat niet beschikbaar is een geboorteakte, rijbewijs, identiteitskaart …
  • attest waaruit de tijdelijke bescherming blijkt
  • pasfoto (die voldoet aan de normen)

Wat dan gebeurt:

  • opmaak van een vreemdelingendossier
  • aanmaak van een tijdelijk verblijfsdocument (bijlage 15) – dat kan de vluchteling meenemen naar het OCMW als hij nood heeft aan hulp
  • toelichting bij de volgende stappen
 1. Woonstcontrole door de wijkagent
 2. Woonstcontrole positief = inschrijving in het vreemdelingenregister
  De gemeente contacteert de vluchteling (of het opvanggezin) om een A-kaart (verblijfskaart) te komen aanvragen.

Wie? Alle gevluchte personen die ouder zijn dan 12 jaar moeten die kaart aanvragen.

Voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar is dat niet verplicht, maar het kan wel.

 1. Mensen krijgen na hun aanvraag een brief met een PIN- en PUK-code op hun verblijfsadres.
  Brief gekregen? Maak dan een afspraak bij de dienst Bevolking: tel. 09 363 99 20 – bevolking@oosterzele.be.

De vluchtelingen kunnen hun verblijfskaart dan komen ophalen bij de gemeente.

Vluchtelingen zullen worden gedomicilieerd op hetzelfde adres als het opvanggezin, maar als apart gezin. Daardoor zal dat geen impact hebben op je belastingen, je gezinssamenstelling etc.

Door de tijdelijke bescherming kan een vluchteling:

 • in België blijven tot 4 maart 2023 (verlengbaar als het conflict blijft aanslepen)
 • in België werken
 • steun vragen aan het OCMW als hij behoeftig is (zal blijken uit een sociaal onderzoek)
 • gezinstoeslagen krijgen
 • zijn kinderen onderwijs laten volgen
 • inburgering volgen

De vluchteling moet zich ook verplicht aansluiten bij een ziekteverzekering.

Info over die administratieve stappen is in meerdere talen terug te vinden in de infobrochure ‘Welkom in Vlaanderen’.

5. Infosessies voor vluchtelingen en (kandidaat-)gastgezinnen

Online infosessies voor Oekraïners in Vlaanderen

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert online infosessies voor Oekraïners die in Vlaanderen verblijven.

Een infosessie bestaat eigenlijk uit twee delen. Tijdens die twee online sessies krijgt de Oekraïense nieuwkomers info over de meest dringende vragen die ze hebben  in Vlaanderen.

Praktisch 

 • De infosessies zijn in het Oekraïens. Er volgen later ook nog sessies in het Russisch en Engels.
 • Ze vinden online plaats, via Microsoft Teams.
 • Deelnemen is gratis.
 • Sessie 1 gaat door in de voormiddag, sessie 2 in de namiddag.
  Je mag kiezen wanneer je elke sessie volgt.
 • Inschrijven is verplicht voor elke sessie.

Klik hier voor meer info en inschrijvingen
Je kan Oekraïners online inschrijven of hen de link bezorgen.
Je hebt enkel een e-mailadres nodig.

6. Afspraken tussen het opvanggezin en de vluchtelingen

Om misverstanden te voorkomen, werkt het OCMW momenteel een zogenaamde ‘bezettingsovereenkomst’ uit.
Daarin staan afspraken tussen het opvanggezin en de vluchtelingen. Want goede afspraken, maken goede vrienden.

Vluchtelingen krijgen normaal gezien een equivalent leefloon, als uit een sociaal onderzoek blijkt dat ze aan de voorwaarden voldoen. Het zou dan billijk zijn als ze daarmee een deel van hun verblijfskosten in het gastgezin betalen. Ook dat bedrag maakt deel uit van die bezettingsovereenkomst.

Maak ook zelf afspraken over hoe je wil samenleven en wat je verwacht van elkaar.

7. Vrijwilligers en buddy's

Verschillende mensen hebben zich gemeld als tolk of vrijwilliger.
CAW Oost-Vlaanderen coördineert intussen de inzet van buddy’s voor vluchtelingen en om gastgezinnen te ondersteunen.

Lees hier :

 • wat een buddy kan doen
 • wie die rol het best op zich neemt
 • op welke begeleiding die persoon kan rekenen

Oosterzele behoort tot de eerstelijnszone Panacea. Daarbinnen stemmen we zorg- en hulpverlening op elkaar af, ook voor vluchtelingen. En we maken gebruik van elkaars expertise. 
CAW Oost-Vlaanderen heeft ervaring met buddy’s en coördineert het inzetten van die vrijwilligers daarom.

Kan jij of de vluchtelingen die je opvangt de hulp van een buddy gebruiken? Laat dat dan weten aan de maatschappelijk werker van het OCMW die de vluchteling begeleidt.

8. Psychologische hulp

De psychologische impact van het conflict op vluchtelingen kan groot zijn.
Er zijn organisaties die hen en jou kunnen bijstaan:

 • Solentra vzw
  Gratis telefonische hulplijn voor Oekraïnse vluchtelingen die psychologische steun nodig hebben.
  Via een tolk kunnen ze in contact komen met een hulpverlener.
  +32 484 650 130 (bel of whatsapp).

Elke werkdag van 9 tot 13 uur.

9. Communicatiemateriaal

App Crisis Information Translated

Je kan de app hier downloaden.
De app bevat info uit de brochure ‘Welkom in Vlaanderen’, over onder meer verblijfsmogelijkheden, onderwijs en werk.
Talen: Oekraïens, Russisch, Nederlands, Frans en Engels.
Doelgroep: vluchtelingen, maar ook interessant voor toeleiders en gastgezinnen.

Info over hoe je afval sorteert

Hoe Oekraïnse kinderen ondersteunen

Tips voor gemeenschappen, scholen en gastgezinnen.

Basisbankdienst

Belgische banken bieden een basisbankdienst aan, waarmee vluchtelingen voor een beperkt bedrag een basisbankrekening kunnen openen. Zo kunnen ze diverse bankverrichtingen uitvoeren.

Meertalige communicatie

Over je huisdokter begrijpen, huisvesting, werk zoeken …


10. Enquête voor Oekraïners

Het European Union Agency for Asylum stelde een enquête op voor personen uit Oekraïne die op de vlucht zijn.
De enquête polst naar hun ervaringen bij de reis en aankomst en naar hun toekomstplannen in Europa.

De resultaten van de vragenlijst moeten een duidelijk beeld scheppen van het profiel van de personen op de vlucht. Maar ze kunnen ook helpen om een duidelijk kader te bieden voor toekomstige vluchtelingenstromen.

Spoor de vluchtelingen die bij je verblijven aan om de enquête in te vullen.
De vragenlijst is beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Russisch.


11. Contactpunten binnen de gemeente

Gemeente Oosterzele

Dorp 1, 9860 Oosterzele

Tel. 09 362 50 09

info@oosterzele.be

www.oosterzele.be

 

OCMW Oosterzele

Gootje 2, 9860 Oosterzele

Tel. 09 362 40 30

info@ocmwoosterzele.be

www.ocmwoosterzele.be

 

 

 

155