Hinder en klachten

Milieuklachten en hinder

Bij milieuproblemen, klachten of hinder kan je tijdens de kantooruren terecht bij de milieuambtenaar.

Buiten de werkuren, 's avonds of in het weekend kan je terecht bij de politie.

Wat wordt verstaan onder 'milieuklachten'

 • geluidshinder
 • geurhinder
 • lichthinder
 • stof- of roethinder
 • andere klachten over lucht, oppervlaktewater, grondwater, openbare riolering, bodem, fauna en flora, straling, visuele hinder, asbest, vergunningen

Hoe melden?

 • telefonisch
 • e-mail
 • mondeling
 • via meldingskaart uit infobrochure of brief

Praktisch

 • je klacht wordt geregistreerd
 • de milieuambtenaar onderneemt de nodige stappen of stuurt de klacht door naar de juiste dienst
 • je wordt op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Zo niet, neem gerust contact op met de milieudienst. Je kan er ook terecht voor verdere inlichtingen mbt de afhandeling van je klacht of andere vragen.

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email milieu@oosterzele.be
141