Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oosterzele werd door de deputatie goedgekeurd op 10 februari 2011.

 

Documenten

 

Kaarten definitief informatief gedeelte

k1 - situering van de gemeente
k2 - RSV
k3 - PRS
k4 - gewestplan
k5 - situering RUPS en plannen van aanleg
k6 - beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten
k7 - biologische waarderingskaart
k8 - habitatrichtlijnen, ecologische netwerken
k9 - overstromingsgebied
k10 - landschapsatlas
k11 - ruimtelijke visie landbouw, natuur en bosregio
k12 - differentiatie van de agrarische gebieden
k13 - synthesekaart gnop
k15 - natuurlijke structuur
k16 - agrarische structuur
k17 - nederzettingsstructuur
k18 - economische structuur
k19 - verkeersinfrastructuur
k20 - openbaar vervoersstructuur
k21 - recreatieve structuur
k22 - gemeenschapsvoorzieningen
k23 - landschappelijke structuur
k24 - bestaande ruimtelijke structuur
k25 - deelstructuur Oosterzele
k26 - deelstructuur Scheldewindeke
k27 - deelruimte Balegem
k28 - deelruimte Gijzenzele
k29 - deelruimte Moortsele
k30 - deelruimte Landskouter
k31 - deelruimte Het Anker
k32 - deelruimte N42

Kaarten definitief richtinggevend gedeelte

Gewenste ruimtelijke structuur
Gewenste natuurlijke structuur
Gewenste agrarische structuur
Gewenste nederzettingsstructuur
Gewenste economische structuur
Gewenste verkeersinfrastructuur
Gewenste structuur voor zacht verkeer
Gewenste recreatieve structuur
Gewenste gemeenschapsvoorzieningen
Gewenste landschappelijke structuur
Gewenste ruimtelijke structuur Oosterzele
Gewenste ruimtelijke structuur Scheldewindeke
Gewenste ruimtelijke structuur Balegem
Gewenste ruimtelijke structuur Gijzenzele
Gewenste ruimtelijke structuur Moortsele
Gewenste ruimtelijke structuur Landskouter
Gewenste ruimtelijke structuur Het Anker
Gewenste ruimtelijke structuur N42

 

 

Contactgegevens

dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Dirk De Ganck - diensthoofd
email omgeving@oosterzele.be

Sabrina Hutse

Sara Meersman

124