Gemeenteraad/Raad voor maatschappelijk welzijn

 
De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan, wat het openbaar gedeelte van de agenda betreft, de vergadering volgen. Het publiek moet tijdens de zitting de stilte bewaren. De gemeenteraad vergadert minstens tien keer per jaar. De zitting vindt in principe  de laatste woensdag van de maand plaats. Dag en uur van de vergadering kun je, ten laatste acht dagen voor de zitting, vernemen door een bericht aan de ingang van het gemeentehuis met vermelding van de agenda.
 


De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Een groot deel van de beslissingen kan je raadplegen via de website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Tegen de besluiten kan een klacht worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De procedure hiervoor vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer  Contactgegevens

  dienst Secretariaat
  Dorp 1
  9860 Oosterzele
  tel. 09 362 50 09
  email secretariaat@oosterzele.be

  Jasmine Coen - stafmedewerker Beleid en Organisatie
  email jasmine.coen@oosterzele.be

  Maura Van Gansbeke - administratief medewerker
  email secretariaat@oosterzele.be

  218