Materiaal huren/ontlenen

De gemeentelijke uitleendienst stelt een ruime waaier aan materiaal ter beschikking voor de uitwerking van diverse activiteiten: podiumblokken, hekwerk, vlaggen, signalisatie, audiovisueel materiaal, ...

Meer info vind je op https://gcdekluize.be/verhuur-uitleen/.

Wil je een erfgoedactiviteit organiseren?
Erfgoed Viersprong stelt in haar eigen uitleendienst gratis materiaal ter beschikking voor erfgoedorganisaties en particulieren uit de regio.

Meer informatie vind je op https://erfgoedviersprong.be/ondersteuning/uitleendienst/

Contactgegevens

Uitleendienst
Sportstraat 3
9860 Oosterzele
tel. 09 363 83 30
email uitleendienst@oosterzele.be
177