Gemachtigde seingevers

In functie van het veilig verloop van een aantal culturele, sportieve en/of toeristische manifestaties is het inschakelen van gemachtigde signaalgevers soms noodzakelijk. Dit is het geval bij o.a. de organisatie van wielerwedstrijden, fiets- en of wandeltochten, stoeten, …

Signaalgevers worden gemachtigd door de burgemeester voor een specifieke activiteit (dus beperkt in de tijd) en na advies van de lokale politie. 

Documenten:

* interne security

Contactgegevens

179