Erkenning van een kind

Wanneer een ongehuwd koppel een kindje krijgt, staat de afstamming van het kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd. De dienst Burgerlijke Stand stelt hiervoor een erkenningsakte op.

 

Wie?

Beide ouders moeten samen aanwezig zijn om het kind te erkennen. Zowel een ongehuwde als een gehuwde man kan - mits de toestemming van de moeder - een kind erkennen. De toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is. Het kind zelf moet vanaf vijftien jaar ook de toestemming tot erkenning geven. Samenwonen is geen voorwaarde voor erkenning. 

 

Wanneer?

Een erkenning kan gebeuren zowel voor de geboorte, tijdens als na de geboorteaangifte.  De erkenning van een kind gebeurt gratis.

 

Waar? 

Een kind kan je erkennen bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van om het even welke gemeente in België.

 

Wat breng ik mee?

  • De identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner (die niet noodzakelijk de natuurlijke vader is).
  • Bij een erkenning voor de geboorte breng je een doktersattest mee met de bevestiging dat de moeder zwanger is en de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Bij een erkenning na geboorte bezorg je een recent afschrift van de geboorteakte van het kind indien het kind niet in Oosterzele geboren is.

Meer informatie

De erkenning van een kind

Contactgegevens

268