Erfopvolging

Zodra de financiële instelling op de hoogte is van een overlijden, blokkeert ze alle rekeningen van de overledene. De erfgenamen kunnen dan niet meer beschikken over het geplaatste geld. Dat kan voor ontreddering zorgen als de nabestaanden geld nodig hebben voor het huishouden of om betalingen te doen. Zij kunnen daarom beter zo spoedig mogelijk contact opnemen met de financiële instelling om te bespreken hoe het geld kan vrijgemaakt worden.

De notaris kan bij sommige banken met een eenvoudige brief geld vrijmaken. Hij moet dan verklaren wie de wettige erfgenamen zijn en dat hij zal optreden bij de verdeling van de erfenis. Deze oplossing is de eenvoudigste maar ook de duurste.

Om de meeste bank- en postrekeningen vrij te geven is een specifiek document nodig.

Verklaring van erfopvolging

Als er geen testament is, geen huwelijkscontract of als er geen giften tussen de echtgenoten gedaan zijn kan het registratiekantoor van belastingen een verklaring van erfopvolging afleveren. Dat is gratis.

Meer info: Registratiekantoor van de Federale overheidsdienst Financiën, Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent tel. 0257/72300

Contactgegevens

275