Erfgoedconvenant

De projectvereniging Viersprong Land van Rode is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem.

In de schoot van deze projectvereniging werken de culturele diensten van de betrokken gemeenten en de intergemeentelijke erfgoedcel aan de inventarisatie, onderzoek en ontsluiting van het roerend en immaterieel erfgoed.

Zij staan ook in voor de ontwikkeling van een beleid omtrent erfgoed op regionaal niveau, aangepast aan de noden en wensen van de lokale besturen.

Medio 2010 sloot de projectvereniging voor vijf jaar een erfgoedconvenant af met de Vlaamse Gemeenschap.

 

www.erfgoedcelviersprong.be

 

Contactgegevens

Viersprong Land van Rode
Sint-Antoniusplein 10
9860 Moortsele
website http://www.4sprong.be

Ans Van De Cotte
tel. 09 363 88 56
email ans.vandecotte@4sprong.be

Elisa De Puysseleyr
tel. 09 363 88 51
email elisa.depuysseleyr@4sprong.be

174