E-maildisclaimer

 

“De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling(en). Indien u niet de bedoelde bestemmeling bent, is het openen, kopiëren en distribueren verboden. Elke e-mail gericht aan burgers en/of zakenrelaties van het gemeentebestuur Oosterzele is uitsluitend van informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege het gemeentebestuur tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand gebracht worden via de klassieke briefwisseling ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.”

585