Elektronische identiteitskaart

Elke Belg moet vanaf de leeftijd van 15 jaar in het bezit zijn van een identiteitskaart. De identiteitskaart - met de grootte van een bankkaart - beschikt over een chip waarop de persoonsgegevens digitaal verwerkt zijn. Op de kaart zijn ook digitale certificaten of elektronische handtekeningen voorzien, waardoor de houder zich elektronisch kan identificeren bij verschillende instanties op het internet en een digitale handtekening kan plaatsen onder digitale documenten.

Hoe moet ik mijn kaart aanvragen?

Wanneer je een kaart aanvraagt of vernieuwt, breng je drie dingen mee:

  1. een goede recente pasfoto met het gezicht tussen 31 en 36 mm op een heldere effen achtergrond (bekijk hier voorbeelden)
  2. 19,6 euro
  3. de oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal.  

Leveringswijze en -termijn?

Twee tot weken na de aanvraag aan het loket, ontvang je een witte omslag met jouw codes. Dat is de uitnodiging om je elektronische identiteitskaart af te halen en met je code de certificaten (elektronische handtekening) te activeren.

Wat doe ik bij verlies?

  • neem contact op met de helpdesk (cardstop) op het gratis nummer 00800 2123 2123.
  • meld je bij de dienst bevolking van je gemeente (vergeet niet een recente pasfoto mee te nemen).

Ik kan me niet verplaatsen; wat moet ik doen?

Wanneer je een uitnodiging ontvangt om een elektronische identiteitskaart aan te vragen zorg je voor een pasfoto en een doktersattest. Vervolgens neem je contact op met de dienst Bevolking. Er zal dan iemand aan huis of naar de instelling komen om het basisdocument te laten ondertekenen. Achteraf kan een gevolmachtigde de kaart komen activeren en afhalen aan het loket.

Spoedprocedure aanvraag eID

Bij hoogdringendheid kan je een elektronische identiteitskaart met een dringende procedure aanvragen.

  1. eID extreme spoed: 116,3 euro
  2. eID extreme spoed - gecentraliseerde levering: 145,1 euro

Verlies van pin-code

Aanvraag nieuwe pin-code door gemeente
Ben je niet meer in het bezit van je pin-code of is ze geblokkeerd? Dan kan je zelf nieuwe codes aanvragen of laten aanvragen door de gemeente.

Deblokkeren pin
Is je PIN-code geblokkeerd en heb je je PUK-code nog? Maak dan een afspraak om deze te laten deblokkeren.

Procedure

Je kan de nieuwe codes zelf aanvragen via het digitaal loket of via de website https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/.
Na één week informeer je bij de dienst Bevolking of de codes zijn toegekomen.
Opgelet: de nieuwe codes zijn zes maanden geldig, daarna worden de codes automatisch geblokkeerd. Haal ze dus zeker tijdig af.

Bedrag
Indien de gemeente de aanvraag doet, wordt een vergoeding gevraagd van 5 euro. Doe je de aanvraag zelf dan is het gratis.

Link naar digitaal loket: https://oosterzele.egovflow.be/request/add/PIN-PUK

Bijkomende informatie

Nuttige informatie en downloads vind je op eID website.

Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele
email burgerlijkestand@oosterzele.be

Annelies Van Den Haute - diensthoofd

Katleen Meuleman

Mia Immegeers

Dina Van De Wiele

Christine De Ganck

Koen De Turck

243