Documenten en attesten

Kies in het linkermenu het document dat je nodig hebt. 

Privacyclausule
Uw persoonsgegevens worden bijgehouden in onze databank. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het behandelen van uw dossier waarvoor u deze aanvraag doet. Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen, geeft u Gemeente Oosterzele uitdrukkelijk uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Hiervoor richt u een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar Gemeente Oosterzele t.a.v. dienst Communicatie – Dorp 1 in 9860 Oosterzele of naar info@oosterzele.be. 

Contactgegevens

dienst Burgerzaken
Dorp 1
9860 Oosterzele
email burgerlijkestand@oosterzele.be

Annelies Van Den Haute - diensthoofd

Katleen Meuleman

Mia Immegeers

Dina Van De Wiele

Christine De Ganck

Koen De Turck

104