College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het bestuur. Het regelt dus het dagelijks reilen en zeilen in Oosterzele. Het college heeft de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Daarnaast is het college ook verantwoordelijk voor:
  • het beheer van de inkomsten en uitgaven van het gemeentebestuur
  • het toezicht op het gemeentelijk personeel
  • de aangifte van bouw- en verkavelingsvergunningen

De schepenen worden door de gemeenteraad gekozen uit de eigen leden. De schepenen hebben geen persoonlijke bevoegdheid, maar ze nemen gezamenlijk beslissingen. In praktijk krijgt wel elke schepen een aantal domeinen die hij/zij met bijzondere aandacht volgt en voorbereidt.

Om te kunnen vergaderen en te beslissen, moet de meerderheid van het college aanwezig zijn. Het college neemt haar beslissingen bij meerderheid (de helft van de stemmen + één). In Oosterzele komt het college iedere dinsdagavond samen in gesloten zitting. Dat betekent dat hun vergaderingen niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Contactgegevens

Algemeen directeur
Dorp 1
9860 Oosterzele

Borchert Beliën
tel. 09 362 50 09
email algemeendirecteur@oosterzele.be

Contactgegevens

dienst Secretariaat
Dorp 1
9860 Oosterzele
email secretariaat@oosterzele.be

Jasmine Coen - stafmedewerker Beleid en Organisatie
tel. 09 363 99 42
email jasmine.coen@oosterzele.be

Maura Van Gansbeke - administratief medewerker
tel. 09 363 99 45
email secretariaat@oosterzele.be

219