Brandweer

Sinds 1 januari 2015 maakt het brandweerkorps van Merelbeke deel uit van een grotere brandweerorganisatie: Brandweerzone Centrum. De vernieuwde structuur zal  ervoor zorgen dat je nog sneller en beter kan rekenen op de brandweer. Voor dringende hulpverlening bel je naar het nummer 100 of 112.

 

De wettelijke taken van de brandweer (het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer na een verkeersongeval bijvoorbeeld) blijven uiteraard gratis. Voor andere brandweertussenkomsten werden de tarieven in de zone gelijkgeschakeld.

De Oosterzeelse gemeenteraad nam in zitting van 22 februari 2017 kennis van het sinds 1 januari 2017 gewijzigde reglement. Je vindt deze tarieven in het nieuwe retributiereglement.


E-loket brandweer
Voor dringende hulpverlening (je huis staat in brand of er is een zwaar ongeval gebeurd met slachtoffers) bel je naar het nummer 100 of 112.
Is het niet dringend? Dan kan je het e-loket gebruiken voor melding van wespennesten, storm- en waterschade.

Heb je een wespennest in de tuin, dan kan je dit eenvoudig melden via het e-loket. Je vult je contactgegevens in en de gegevens over het incident zelf (bv. waar het wespennest zich bevindt). De melding komt meteen terecht in de takenlijst van de brandweer terwijl de telefoonlijnen 100 en 112 vrij blijven voor dringende noodoproepen.

Wijziging tarieven betalende opdrachten
De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn kostenloos. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer geen kosten aanrekenen.
Maar voor bepaalde opdrachten die de brandweer uitvoert, moet je wel betalen. De retributies voor die opdrachten zijn vastgelegd in een uniform retributiereglement.
Het verdelgen van een wespennest is sinds 1 januari 2015 betalend en kost 40 euro.

 

Politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Sinds 1 januari 2016 is het nieuwe politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen (PTI) van kracht.

Aan welke brandveiligheidseisen je als eigenaar of uitbater van een publiek toegankelijke zaak in de toekomst moet voldoen en welke stappen je daavoor moet ondernemen, vind je in deze folder. Een uitgebreide toelichting over het PTI reglement vind je in deze brochure.

Alle meldings- en aanvraagformulieren zijn te verkrijgen via het preventieportaal van de brandweer.

Praktische info
• E-loket: http://eloket.brandweerzonecentrum.be/
• Noodnummer: 100 of 112
• Nummer niet-dringende interventies: 09 268 88 48
• Nummer algemene informatie brandweer: 09 268 88 99

508