Gratis zelftesten voor kwetsbare gezinnen

Oosterzelenaars met verhoogde tegemoetkoming of mensen die klant zijn bij het OCMW kunnen daar gratis zelftesten krijgen. Daarmee wil het OCMW van Oosterzele de financiële drempel verlagen en mensen stimuleren om die zelftesten ook echt uit te voeren. Door besmettingen vroeg te detecteren verhoogt Oosterzele de kans dat zijn burgers veilig zijn en dat de scholen open kunnen blijven.

Jezelf en je gezinsleden beschermen tegen het coronavirus met maskers en het afnemen van zelftesten kost bij iedereen geld. Bij mensen met een laag inkomen komen die kosten extra hard aan. De financiële impact maakt het moeilijker tot onmogelijk om de beschermingsmaatregelen goed toe te passen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van iedereen.

Om de veiligheid van mensen met een laag inkomen en hun omgeving mee te helpen waarborgen en dat financieel haalbaar te maken, biedt OCMW Oosterzele gratis zelftesten aan.

Voor wie?

Die zelftesten zijn bedoeld voor kwetsbare gezinnen, met of zonder kinderen. Het gaat over mensen wiens budget wordt beheerd of die klant zijn bij de dienst Collectieve Schuldenregeling, klanten die een leefloon of andere financiële steun krijgen van het OCMW en mensen met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit.

Hoe weet je of je verhoogde tegemoetkoming hebt? Dat zie je aan de klever van je ziekenfonds.
Onderaan links op de klever staat een code. Je hebt verhoogde tegemoetkoming als die code eindigt op ‘1’.

Op afspraak

Kom je in aanmerking? Dan kan je per week twee zelftesten per gezinslid afhalen bij het OCMW.
Dat kan alleen na afspraak: tel. 09 362 40 30.
Breng mee naar je afspraak: een klever van de mutualiteit van al je gezinsleden.

Bij het afhalen moet je ook een verklaring tekenen om aan te geven voor wie de zelftesten bestemd zijn.

155