Bekendmaking reglementen en verordeningen

 

Artikel 124 van de wet betreffende de civiele veiligheid bepaalt dat na elke vergadering van de raad en van het college wordt van de besluiten van de zoneoverheid binnen de twintig dagen een lijst met een beknopte omschrijving aan de gouverneur, alsook aan de minister gestuurd. Tegelijk met de verzending aan de gouverneur wordt de lijst van de besluiten door één van de volgende middelen bekendgemaakt: aanplakking op de centrale zetel van de zone, alsook in elk gemeentehuis van de gemeenten van de zone of de bekendmaking op de website van de zone en op de website van de gemeenten van de zone.

 

 

635