Beheersorgaan

Het beheersorgaan gemeenschapscentrum heeft de opdracht de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum.

Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten. Er is ook adviesrecht over het beleidsplan in het bijzonder over het hoofdstuk gemeenschapscentrum.

In Oosterzele is het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum ook bevoegd als raad van beheer van de plaatselijke bibliotheek.

Contactgegevens

dienst Cultuur
Sportstraat 3
9860 Oosterzele
email reservaties@oosterzele.be
website http://www.gcdekluize.be

David De Landsheere - departementshoofd Vrije Tijd
tel. 09 363 83 30
email david.delandsheere@oosterzele.be

Els Van Nieuwenhove - programmator
tel. 09 363 83 30
email els.vannieuwenhove@oosterzele.be

Christel Schokkaert - administratief medewerker
tel. 09 363 83 30
email christel.schokkaert@oosterzele.be

Peter Lievens - theatertechnicus
tel. 09 363 83 30
email peter.lievens@oosterzele.be

Luk Focke - theatertechnicus
tel. 09 363 83 30
email luk.focke@oosterzele.be

Staf De Smet - zaalbeheer
tel. 09 363 83 30
email staf.desmet@oosterzele.be

Jonathan De Pelecijn - theatertechnicus
tel. 09 363 83 30
email jonathan.depelecijn@oosterzele.be

169