AGB De Kluize

Oprichtingsverslag AGB De Kluize - september 2011 (publicatiedatum: 12/06/2019)

Oprichtingsbeslissing en goedkeuring statuten AGB De Kluize - september 2011 (publicatiedatum: 12/06/2019)

Beheersovereenkomst Gemeentebestuur - AGB De Kluize - december 2011 (publicatiedatum: 12/06/2019)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB De Kluize - 6 juni 2019 (publicatiedatum: 12/06/2019)

Jaarverslaggeving en jaarrekening 2018 AGB De Kluize  (publicatiedatum: 12/06/2019)

Statutenwijziging AGB De Kluize - gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2019

Besluitenlijst raad van bestuur AGB De Kluize - 29 juni 2019  (publicatiedatum: 12/08/2019)

Aangepast retributiereglement sportkampen vanaf 1 september 2019 - 29 juni 2019 (publicatiedatum: 12/08/2019)

Vaststellen van de meerjarenplanning 2020-2025 AGB De Kluize - 25 november 2019 (publicatiedatum: 27/11/2019)

 Jaarverslaggeving en jaarrekening 2019 AGB De Kluize (publicatiedatum: 5/06/2020)


Vaststellen van de gewijzigde meerjarenplanning 2020-2025 (budgetwijziging 2020/1) (publicatiedatum: 27/11/2020)

Vaststellen van de gewijzigde meerjarenplanning 2020-2025 (budget 2021) (publicatiedatum: 27/11/2020)

Vaststellen van de jaarrekening 2020 AGB De Kluize – 3 mei 2021  (publicatiedatum: 10/05/2021)

Intrekken van de raadsbeslissing van 3 mei 2021 m.b.t. de vaststelling van de jaarrekening 2020 – vaststellen van de jaarrekening 2020 20 september 2021  (publicatiedatum: 27/09/2021)

Vaststellen van de gewijzigde meerjarenplanning 2020-2025 20 september 2021  (publicatiedatum: 27/09/2021)

Tegen de besluiten kan een klacht worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De procedure hiervoor vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Vaststellen van de jaarrekening 2021 van AGB De Kluize – 23 mei 2022  (publicatiedatum: 30/05/2022)

Vaststellen van de gewijzigde meerjarenplanning 2020 – 2025 van AGB De Kluize – 23 mei 2022  (publicatiedatum: 30/05/2022)

Vaststellen van de gewijzigde meerjarenplanning 2020 – 2025 van AGB De Kluize van 21 november 2022  (publicatiedatum: 28/11/2022)

848