Afval

De ladder van Lansink is een begrip in het afvalbeleid. Afvalpreventie en sensibilisering zijn vaak opgebouwd rond de principes van deze ladder, waarin een hierarchie wordt toegewezen aan wat we met ons afval kunnen aanvangen: van voorkomen tot storten.

1. voorkomen: de beste manier om met afval om te gaan is het gewoon te vermijden.

2. hergebruiken: hergebruik vereist weinig of geen energie. Voorbeelden hiervan zijn kringloopwinkels, retourflessen, vulpennen, .....

3. sorteren en recycleren: veel afvalstoffen bevatten grondstoffen die opnieuw kunnen gebruikt worden. Op die manier wordt afval een grondstof (papier, glas,..). Goed recycleren houdt wel in dat men goed moet sorteren.

4. verbranden: restafval kan verbrand worden in moderne installaties met rookgaswassing en energierecuperatie. Maar deze installaties kosten wel veel geld en er gaan grondstoffen verloren.

5. storten: staat onderaan de ladder en moet zoveel mogelijk vermeden worden.

 

Contactgegevens

dienst Milieu- en duurzaamheidsbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele
tel. 09 363 99 34
email omgeving@oosterzele.be

Ronny Meerpoel - milieuambtenaar

Hilde Van Hecke - duurzaamheidsambtenaar

137