Aanvraag van een vervroegd pensioen

De drie grote pensioenstelsels, het werknemerspensioen bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), het pensioen voor zelfstandige bij de Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) en het overheidspensioen (PDOS en het Ministerie van Financiën) worden verenigd onder de Federale Pensioendienst. 

De normale pensioenleeftijd is 65 jaar. Voor wie die leeftijd bereikt, wordt het pensioen automatisch berekend. Vervroegd op pensioen gaan kan vanaf 60 jaar. Omwille van het aantal anciënniteitsjaren kan die datum later vallen. Raadpleeg daarvoor de link naar de pensioenhervorming hieronder. Een vervroegd pensioen vraag je aan via het gemeentebestuur. Het vervroegde overheidspensioen wordt aangevraagd op de personeelsdienst van de werkgever.

Wie doet de aanvraag?

De aanvraag van het pensioen gebeurt door de pensioengerechtigde zelf. 

Vanaf wanneer kan ik vervroegd pensioen aanvragen?

Het vervroegd rustpensioen kan men aanvragen ten vroegste één jaar voor de gewenste pensioendatum.

Waar?

De aanvraag kan online gebeuren op de website van de Federale Pensioendienst. Voor een aanvraag bij de dienst Burgerlijke Stand volstaat de identiteitskaart van de aanvrager.

Bijkomende inlichtingen

Contactgegevens

279