Aangifte van overlijden

De registratie van een overlijden gebeurt bij de burgerlijke stand van de plaats van overlijden, ongeacht de gemeente waar je woont. De aangifte is verplicht.

 

Wie kan de aangifte doen?
De aangifte van overlijden wordt gedaan door een verwant, een derde persoon of – in de praktijk meestal - de begrafenisondernemer. De aangever verschaft de nodige inlichtingen over de overledene.

 

Wanneer moet het gebeuren?
Omwille van de begrafenis is men verplicht de aangifte zo spoedig mogelijk te doen. De begrafenisondernemer regelt meestal de administratieve formaliteiten en de zorg voor het lichaam van de overledene en de uitvaart. Ten vroegste vierentwintig uren na het overlijden wordt aan hem de toelating tot begraven gegeven.

 

Wat moet ik meebrengen?

  1. het attest van overlijden, opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde
  2. de identiteitskaart en het rijbewijs van de overledene
  3. het huwelijksboekje, voor ongehuwde overledenen het huwelijksboekje van de ouders
  4. voor niet-inwoners een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
  5. voor begravingen buiten Oosterzele is een toelating tot begraven vereist van het gemeentebestuur van het grondgebied waar de begraafplaats gelegen is
  6.  in geval van gewelddadig overlijden legt men voor een teraardebestelling een attest vrijgave van het lijk voor; voor een crematie is er dan een toelating van het parket nodig.

 

Hoeveel kost het?
Een aangifte van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte is kosteloos als het bestemd is voor sociale doeleinden zoals pensioenen, ziekenfonds, afwezigheid op het werk.

 

Formulier

Je kunt het volgende formulier gebruiken dat de dienst Burgerlijke Stand zal toelaten vlot de nodige attesten klaar te maken.

Contactgegevens

274