Aangeven van een geboorte

De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats, ongeacht de gemeente waar je woont. De geboorteaangifte is verplicht.

 

Wie kan de aangifte doen?
De aangifte gebeurt door de wettige ouders: de moeder, de vader of beiden samen. De vader kan aangifte doen zonder de moeder als hij gehuwd is met de moeder van het kind of als hij het kind al voor de geboorte heeft erkend.

Het is ook mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader aanwezig zijn.

 

Wanneer?
De aangifte gebeurt binnen de vijftien kalenderdagen na de geboorte bij de dienst Burgerlijke stand van de geboorteplaats. Als de vijftiende dag valt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Als de ouders de geboorte niet tijdig aangeven, kunnen zij een aanzienlijke boete krijgen.

 

Wat breng ik mee?

  1. Een geboorte-attest (model 1 - aangifte van de geboorte van een levend kind) wordt afgeleverd door het ziekenhuis of door de vroedvrouw.
  2. De identiteitskaart(en) of paspoort(en) van beide ouder(s).
  3. Als je gehuwd bent dan breng je het trouwboekje mee. Ben je niet gehuwd maar heb je als vader het kind erkend voor de geboorte, dan neem je een afschrift van de erkenningsakte mee.

 

Hoe verloopt een geboorteaangifte?
De dienst burgerlijke stand stelt een geboorteakte op. Je krijgt hiervan een aantal uittreksels mee. Daarnaast krijg je ook:

  1. een attest voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (af te geven aan de mutualiteit, soms krijgt men daar ook een geboortepremie)
  2. een attest voor aanvraag van de kinderbijslag (af te geven aan de werkgever of de compensatiekas waarbij men aangesloten is)
  3. drie uittreksels die je willekeurig kan gebruiken
  4. een attest voor inentingen tegen poliomyelitis: voor het kind 18 maanden is, krijgt het vier verplichte inentingen tegen poliomyelitis (kinderverlamming). Het ingevulde attest bezorg je terug aan de dienst Bevolking van je woonplaats.

 

Kostprijs?
Een geboorteaangifte is gratis.

Contactgegevens

267